Slide background

Ptačí oblast

Rožďalovické rybníky

Vzácné druhy

Moták pochop

Jeřáb popelavý

Orel mořský

Kvakoš noční

Volavka popelavá

Vítání pračího zpěvu na Zrcadle 2018

Letošnímu ročníku Vítání ptačího zpěvu na rybníce zrcadlo vyšlo snad úplně všechno. Počasí ideální, celkem okolo třiceti účastníků, z toho 10 dětí, pozorováno bylo 65 druhů ptáků včetně luňáka červeného, orla mořského, jeřába popelavého nebo bramborníčka černohlavého. Okroužkováni byli rákosníci proužkovaní a strnadi rákosní. Uzdravení a vypuštění zpět do přírody byla poštolka obecná, jetřáb lesní a káně lesní.

Návštěvník z Egypta

V posledních letech se stále častěji setkáváme s důsledky klimatických změn, které způsobují zvyšování průměrných ročních teplot. V souvislosti s těmito změnami dochází u mnoha teplomilných, ať už rostlinných nebo živočišných, druhů k jejich posunu směrem na sever. Fauna i flóra střední Evropy je tak obohacována o mnoho druhů, se kterými jsme se na našem území doposavad setkat nemohli. Co se týká ptačích druhů, není to ale jediný důvod, kterým se naše avifauna rozšiřuje.
Takovým druhem je např. husice nilská (Alopochen aegyptiacus). I ona je typický obyvatel jižních krajů. Areál jejího výskytu zahrnuje téměř celou subsaharskou Afriku a podíl Nilu zasahuje až do severních oblastí Egypta a jihozápadní Asie. Důvod jejího rozšíření na sever je ale zcela jiný.
Jedná se o poměrně robusního ptáka, patří mezi největší husice, měří 63–73 cm a váží až 3 kg. Peří je převážně světle hnědé, s tmavou skvrnou kolem oka, tmavě hnědou skvrnou na hrudi. Při vzletu odhalí kontrastní, velká bílá a zelená pole v křídlech. Nohy jsou matně růžovočervené, zobák růžovočervený s tmavým lemem. Pohlaví se od sebe neliší velikostí ani zbarvením, ale jen hlasem: samec syčí, samice štěbetá a kejhá. Hnízdí na zemi, v opuštěných hnízdech jiných ptáků na stromech nebo v různých dutinách. Snáší 6-10 vajec, na nichž sedí pouze samice 30 dnů. O mláďata se starají oba rodiče. V Africe hnízdí dvakrát ročně, v Evropě jen jednou. V době hnízdění a péče o mláďata je samec velmi agresivní a napadá jiné ptáky ve svém hnízdním teritoriu, přičemž ho samice ponouká a “chválí” štěbetáním a kýváním hlavy. Husice nilské jsou převážně býložravé, pasou se podobně jako husy, ale občas sbírají i bezobratlé živočichy. Jsou velmi obratné a často hřadují na stromech.
Od konce 90. let patří husice nilská ke stálým ptačím obyvatelům Čech a Moravy. Nedorazila k nám však z Afriky, nýbrž ze severozápadní Evropy. Už koncem 19. století se v Anglii vytvořily stálé populace z jedinců vysazených zde do volné přírody. Na nové prostředí se velmi rychle adaptovala a obsazovala další území v kontinentální Evropě, především v Nizozemsku a Francii. Odtud se postupně čšíří i do dalších států. V České republice hnízdí již několik let a počty hnízdících párů se neustále zvyšují.
V letošním roce byla pozorována i v oblasti Rožďalovických rybníků, jmenovitě na rybníku Vražda u Nouzova a na rybníku Zrcadlo u Mlýnce. Je velmi pravděpodobné, že se v dohledné době dočkáme hnízdění tohoto zajímavého ptačího druhu. Její hnízdění již bylo zaznamenáno v rybničních soustavách na Pardubicku. Vhodné podmínky by v této oblasti zcela jistě mohla najít.

Vítání ptačího zpěvu 2018

Jako každý rok i letos proběhne na rybníku Zrcadlo tradiční akce ČSO pro veřejnost “Vítání ptačího zpěvu”.
Sraz účastníků na hrázi rybníku Zrcadlo v obci Mlýnec v sobotu 5.5.2018 v 7,00 hod. Bude následovat procházka okolo rybníka, na severním břehu pak ukázka odchytu a kroužkování drobných pěvců v rákosinách a vypouštění uzdravených dravců a sov zpět do volné přírody ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad.

Odchytová akce na Zrcadle 2017

Letošní ročník tradiční odchytové kroužkovací akce na rybníku Zrcadlo nedaleko Kopidlna na Jičínsku nezačal zrovna šťastně. Plánovaný sraz účastníků v pátek 11.8. musel být zrušen pro intenzivní a vytrvalý déšť. Na tábořišti jsme se sešli až v sobotu 12.8. dopoledne. Přišli jsme tak o jedno odchytové ráno. Jak se později ukázalo, litovat jsme tohoto prodlení nakonec nemuseli.
Kromě vybudování tábora jsme ještě před polednem vztyčili dvě odchytové linie nárazových sítí v rákosinách a několik dalších samostatně stojících sítí v pobřežních keřových porostech. V neděli pak přibyla třetí linie v rákosí a nárazová síť na dravce. Kromě toho byly nastraženy ještě sklopky na chřástaly v rákosí. Po tři večery se také prováděl odchyt vlaštovek na nocovišti v rákosí, z nichž dva byly víc než úspěšné a noční odchyt křepelky polní na hlasovou nahrávku.
Letošní ročních se zaskvěl především počtem odchycených druhů. Kromě běžných rákosinových druhů, jako jsou všechny čtyři druhy rákosníků, cvrčilka slavíková a zelená nebo strnadi rákosní, byly kroužkovány i poněkud nečekané druhy, např. rehek domácí i zahradní, všechny čtyři druhy pěnic, šoupálek krátkoprstý, pěvuška modrá, oba druhy bramborníčků, ale také třeba sedmihlásek hajní, konopka obecná a dlask tlustozobý. Velkou ozdobou v síti byl nádherně vybarvený dospělý samec sýkořice vousaté. Nečekaný byl i počet letos okroužkovaných slavíků modráčků – celých 23 nově okroužkovaných jedinců.
Z nepěvců jsme se mohli potěšit s chřástaly vodními, krahujcem obecným, který se chytil do sítě na pěvce při pronásledování vlaštovek nad nocovištěm, puštíkem obecným, kalousem ušatým, ale také ledňáčkem říčním. Celkem bylo na letošní akci odchyceno 45 ptačím druhů.
Avšak nejskvostnější drahokam letošní akce jsme ze zrcadlových rákosin „vyrýžovali“ v úterý 15.8.2017 v 8,15 SELČ. Byl to vlastně takový nenápadný, drobný pěvec. Visel ve druhé kapse odshora poslední sítě asi 2 metry od hranice rákosí a vodní hladiny, do sítě přiletěl ze západního směru. Tímto pokladem nebyl nikdo jiný než rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), jehož starší české jméno zní ještě libozvučněji – palašníček tamaryškový. Označen byl kroužkem TL 13775. Jedná se již o druhý odchyt tohoto vzácného návštěvníka na rybníce Zrcadlo. První odchyt tohoto druhu zaznamenal Jaroslav Klápště v roce 2004.
Nezajímavý nebyl ani případ tohoročního strnada rákosního s vrozenou vadou spodní čelisti zobáku. ta byla rozdvojená a obě části zdeformované. jedinec byl ale v dobré kondici, takže se zdá, že i s tímto hendikepem je schopen normálně přijímat potravu.
Kromě krásných odchytů byla zaznamenána i zajímavá pozorování. Rákosiny rybníka Zrcadlo, jako tradiční nocoviště v tomto období, každý večer navštívilo 22 tis. špačků obecných a 4 – 5 tis. vlaštovek obecných s nemnoha břehulemi říčními a jiřičkami obecnými. Úchvatný zážitek nabídli starý a mladý ex. orlů mořských, které ve výši svými nálety atakovali včelojed lesní, káně lesní a poštolka obecná. Nechyběly ani letos přeletující kolihy velké. Na vlaštovky si vyšlápl i ostříž lesní. Hned první ráno nám zpříjemnilo hejno 30 ex. jeřába popelavého.
Počasí letos kouzlilo všemožné výjevy. Od tropických veder po průtrže mračen, od černočerných bouřkových kumulonimbů přes dvojitou duhu až po neuvěřitelně nádherné západy slunce.
Akce by se neuskutečnila bez věrných kroužkovatelů, kterým patří dík za účast na letošním již 18. ročníku : Petr Lumpe, Karel Novotný, Martin Pudil, Zbyněk Smolík, Markéta Ticháčková, Zdeněk Valeš.

ZRCADLO 2017_přehled

Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle 2017

Nádherné počasí, tradičně hojná účast (40 účastníků, z toho 9 dětí, nejmladšímu účastníkovi bylo 6 měsíců), 55 zaznamenaných druhů (mimo jiné lžičáci pestří, cvrčilky slavíkové, čejky chocholaté). Odchyt drobných pěvců v rákosí (kroužkován slavík modráček, sýkořice vousatá, rákosník proužkovaný). Zpět do volné přírody ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad navráceny zpět do volné přírody labuť velká, krahujec obecný a poštolka obecná. Prostě krásné jarní sobotní dopoledne.
Za pěkné fotky děkujeme panu J.Balašovi.

Odchytová akce na rybníku Zrcadlo 2016

V termínu 13. až 19.srpna 2016 se uskutečnil již 17. ročník odchytové kroužkovací akce v pobřežních porostech rybníku Zrcadlo (JC). V průběhu heptády bylo za standartních podmínek v rákosinách a křovinných porostech odchyceno celkem 39 druhů ptáků v celkovém počtu 1037 jedinců. Kromě nárazových sítí na drobné pěvce byla postavena i odchytová síť na dravce s atrapou výra a čtyři sklopky na chřástaly. Ze zajímavých druhů byly odchyceny tradičně slavík modráček nebo moudivláček lužní. Naopak velmi nízké počty jsme zaznamenali u rákosníka proužkovaného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové. Zajímavým zjištěním byla celkově nízká tučnost kroužkovaných rákosníků. Hmotnost rákosníků obecných a proužkovaných dosahovala v průměru o jeden gram méně než v roce 2014. V kontrastu s tímto zjištěním jsme ale jako zajímavost odchytili doposud nejtěžšího rákosníka proužkovaného vůbec. jeho hmotnost dosahovala 19,1 g! Odchyceny byly dva úplně nové druhy, a to linduška lesní a křepelka polní.
Počasí v letošním roce poměrně přálo, sítě byly nataženy nepřetržitě celých sedm dní.
Dalo by se konstatovat, že v tomto termínu neprobíhal nijak intenzivní tah rákosníků obecných ani proužkovaných. Naopak tradičně protahovali a nocovali v rákosinách rybníka konipasi luční. Velmi překvapivý byl nízký počet nocujících špačků obecných, kterých zde v noci ze 14.8. na 15.8 nocovalo asi 12 tis. Ke konci odchytu pak všechna hejna směřovala na sousední rybník Nečas, takže na tradičním a dlouholetém nocovišti v rákosinách rybníku Zrcadlo poprvé za 17 let nenocoval ani jeden špaček. ještě překvapivější byla situace ohledně vlaštovek obecných. Počty nocujících jedinců byly odhadnuty na 500 až 1000 ex. oproti několika tisícům ( v minulých letech až 22 tis.) jedinců.
Jako každý rok byly na lokalitě zaznamenána zajímavá pozorování. Po celé dny se zde zdržovala úspěšně lovil orlovec říční. Každý den byl pozorován kroužící pár adultních orlů mořských a dva subaddultní jedinci. Vzhledem k probíhajícímu tahu dravců byli pozorováni ještě moták lužní, ostříž lesní, moták pilich, včelojed lesní, který dokonce předváděl svatební lety. Dále jsme zaznamenaly přelet několika set ex. husy velké, 4 ex. jeřába popelavého, 2 ex. kolihy velké, 1 ex. vodouše tmavého, 1 ex. vodouše rudonohého, 2 ex. čápa černého, hejnko 4 ex. sýkořice vousaté.
Poděkování za hladký průběh letošní akce patří kroužkovatelům ze Severočeské pobočky ČSO Karlu Novotnému, Markétě Ticháčkové a Petru Lumpemu, dále pak Zdenku Valešovi z Prahy. bez jejich účasti by uskutečnění letošního ročníku bylo vážně ohroženo.
Přehled kroužkovaných druhů naleznete v tabulce :
ZRCADLO 2016_přehled
Fotografie z letošní akce :