Vítání ptačího zpěvu 2013

Letošní jubilejní již 10. ročník akce Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle proběhl v sobotu 4.5.2013. V v 7,00 hod. ráno se na hrázi rybníka sešlo 36 účastníků, z toho třetina dětí. Za velmi vlídného počasí celá skupina obešla rybník. Na jeho jižním břehu na ni čekal pan Luboš Vaněk a zpět do přírody byla za asistence všech přítomných navrácena sova pálená a káně lesní. Na severním břehu pak u nárazových sítí čekal Zbyněk Smolík s ukázkou odchytu a kroužkování drobných pěvců v rákosinách. Museli jsme se spokojit s běžnými druhy, jako jsou rákosníci proužkovaní a obecní, strnadi rákosní a obecní. Na letošní procházce jsme slyšeli nebo pozorovali celkem 73 druhů. Za zmínku stojí krutihlav obecný, lžičák pestrý, žluva hajní nebo husa divoká.