Odchytová akce na rybníku Zrcadlo 2016

V termínu 13. až 19.srpna 2016 se uskutečnil již 17. ročník odchytové kroužkovací akce v pobřežních porostech rybníku Zrcadlo (JC). V průběhu heptády bylo za standartních podmínek v rákosinách a křovinných porostech odchyceno celkem 39 druhů ptáků v celkovém počtu 1037 jedinců. Kromě nárazových sítí na drobné pěvce byla postavena i odchytová síť na dravce s atrapou výra a čtyři sklopky na chřástaly. Ze zajímavých druhů byly odchyceny tradičně slavík modráček nebo moudivláček lužní. Naopak velmi nízké počty jsme zaznamenali u rákosníka proužkovaného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové. Zajímavým zjištěním byla celkově nízká tučnost kroužkovaných rákosníků. Hmotnost rákosníků obecných a proužkovaných dosahovala v průměru o jeden gram méně než v roce 2014. V kontrastu s tímto zjištěním jsme ale jako zajímavost odchytili doposud nejtěžšího rákosníka proužkovaného vůbec. jeho hmotnost dosahovala 19,1 g! Odchyceny byly dva úplně nové druhy, a to linduška lesní a křepelka polní.
Počasí v letošním roce poměrně přálo, sítě byly nataženy nepřetržitě celých sedm dní.
Dalo by se konstatovat, že v tomto termínu neprobíhal nijak intenzivní tah rákosníků obecných ani proužkovaných. Naopak tradičně protahovali a nocovali v rákosinách rybníka konipasi luční. Velmi překvapivý byl nízký počet nocujících špačků obecných, kterých zde v noci ze 14.8. na 15.8 nocovalo asi 12 tis. Ke konci odchytu pak všechna hejna směřovala na sousední rybník Nečas, takže na tradičním a dlouholetém nocovišti v rákosinách rybníku Zrcadlo poprvé za 17 let nenocoval ani jeden špaček. ještě překvapivější byla situace ohledně vlaštovek obecných. Počty nocujících jedinců byly odhadnuty na 500 až 1000 ex. oproti několika tisícům ( v minulých letech až 22 tis.) jedinců.
Jako každý rok byly na lokalitě zaznamenána zajímavá pozorování. Po celé dny se zde zdržovala úspěšně lovil orlovec říční. Každý den byl pozorován kroužící pár adultních orlů mořských a dva subaddultní jedinci. Vzhledem k probíhajícímu tahu dravců byli pozorováni ještě moták lužní, ostříž lesní, moták pilich, včelojed lesní, který dokonce předváděl svatební lety. Dále jsme zaznamenaly přelet několika set ex. husy velké, 4 ex. jeřába popelavého, 2 ex. kolihy velké, 1 ex. vodouše tmavého, 1 ex. vodouše rudonohého, 2 ex. čápa černého, hejnko 4 ex. sýkořice vousaté.
Poděkování za hladký průběh letošní akce patří kroužkovatelům ze Severočeské pobočky ČSO Karlu Novotnému, Markétě Ticháčkové a Petru Lumpemu, dále pak Zdenku Valešovi z Prahy. bez jejich účasti by uskutečnění letošního ročníku bylo vážně ohroženo.
Přehled kroužkovaných druhů naleznete v tabulce :
ZRCADLO 2016_přehled
Fotografie z letošní akce :