Odchytová akce na Zrcadle 2017

Letošní ročník tradiční odchytové kroužkovací akce na rybníku Zrcadlo nedaleko Kopidlna na Jičínsku nezačal zrovna šťastně. Plánovaný sraz účastníků v pátek 11.8. musel být zrušen pro intenzivní a vytrvalý déšť. Na tábořišti jsme se sešli až v sobotu 12.8. dopoledne. Přišli jsme tak o jedno odchytové ráno. Jak se později ukázalo, litovat jsme tohoto prodlení nakonec nemuseli.
Kromě vybudování tábora jsme ještě před polednem vztyčili dvě odchytové linie nárazových sítí v rákosinách a několik dalších samostatně stojících sítí v pobřežních keřových porostech. V neděli pak přibyla třetí linie v rákosí a nárazová síť na dravce. Kromě toho byly nastraženy ještě sklopky na chřástaly v rákosí. Po tři večery se také prováděl odchyt vlaštovek na nocovišti v rákosí, z nichž dva byly víc než úspěšné a noční odchyt křepelky polní na hlasovou nahrávku.
Letošní ročních se zaskvěl především počtem odchycených druhů. Kromě běžných rákosinových druhů, jako jsou všechny čtyři druhy rákosníků, cvrčilka slavíková a zelená nebo strnadi rákosní, byly kroužkovány i poněkud nečekané druhy, např. rehek domácí i zahradní, všechny čtyři druhy pěnic, šoupálek krátkoprstý, pěvuška modrá, oba druhy bramborníčků, ale také třeba sedmihlásek hajní, konopka obecná a dlask tlustozobý. Velkou ozdobou v síti byl nádherně vybarvený dospělý samec sýkořice vousaté. Nečekaný byl i počet letos okroužkovaných slavíků modráčků – celých 23 nově okroužkovaných jedinců.
Z nepěvců jsme se mohli potěšit s chřástaly vodními, krahujcem obecným, který se chytil do sítě na pěvce při pronásledování vlaštovek nad nocovištěm, puštíkem obecným, kalousem ušatým, ale také ledňáčkem říčním. Celkem bylo na letošní akci odchyceno 45 ptačím druhů.
Avšak nejskvostnější drahokam letošní akce jsme ze zrcadlových rákosin „vyrýžovali“ v úterý 15.8.2017 v 8,15 SELČ. Byl to vlastně takový nenápadný, drobný pěvec. Visel ve druhé kapse odshora poslední sítě asi 2 metry od hranice rákosí a vodní hladiny, do sítě přiletěl ze západního směru. Tímto pokladem nebyl nikdo jiný než rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), jehož starší české jméno zní ještě libozvučněji – palašníček tamaryškový. Označen byl kroužkem TL 13775. Jedná se již o druhý odchyt tohoto vzácného návštěvníka na rybníce Zrcadlo. První odchyt tohoto druhu zaznamenal Jaroslav Klápště v roce 2004.
Nezajímavý nebyl ani případ tohoročního strnada rákosního s vrozenou vadou spodní čelisti zobáku. ta byla rozdvojená a obě části zdeformované. jedinec byl ale v dobré kondici, takže se zdá, že i s tímto hendikepem je schopen normálně přijímat potravu.
Kromě krásných odchytů byla zaznamenána i zajímavá pozorování. Rákosiny rybníka Zrcadlo, jako tradiční nocoviště v tomto období, každý večer navštívilo 22 tis. špačků obecných a 4 – 5 tis. vlaštovek obecných s nemnoha břehulemi říčními a jiřičkami obecnými. Úchvatný zážitek nabídli starý a mladý ex. orlů mořských, které ve výši svými nálety atakovali včelojed lesní, káně lesní a poštolka obecná. Nechyběly ani letos přeletující kolihy velké. Na vlaštovky si vyšlápl i ostříž lesní. Hned první ráno nám zpříjemnilo hejno 30 ex. jeřába popelavého.
Počasí letos kouzlilo všemožné výjevy. Od tropických veder po průtrže mračen, od černočerných bouřkových kumulonimbů přes dvojitou duhu až po neuvěřitelně nádherné západy slunce.
Akce by se neuskutečnila bez věrných kroužkovatelů, kterým patří dík za účast na letošním již 18. ročníku : Petr Lumpe, Karel Novotný, Martin Pudil, Zbyněk Smolík, Markéta Ticháčková, Zdeněk Valeš.

ZRCADLO 2017_přehled