Archiv pro rubriku: Novinky

Vítání ptačího zpěvu 2018

Jako každý rok i letos proběhne na rybníku Zrcadlo tradiční akce ČSO pro veřejnost “Vítání ptačího zpěvu”.
Sraz účastníků na hrázi rybníku Zrcadlo v obci Mlýnec v sobotu 5.5.2018 v 7,00 hod. Bude následovat procházka okolo rybníka, na severním břehu pak ukázka odchytu a kroužkování drobných pěvců v rákosinách a vypouštění uzdravených dravců a sov zpět do volné přírody ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad.

Odchytová akce na Zrcadle 2017

Letošní ročník tradiční odchytové kroužkovací akce na rybníku Zrcadlo nedaleko Kopidlna na Jičínsku nezačal zrovna šťastně. Plánovaný sraz účastníků v pátek 11.8. musel být zrušen pro intenzivní a vytrvalý déšť. Na tábořišti jsme se sešli až v sobotu 12.8. dopoledne. Přišli jsme tak o jedno odchytové ráno. Jak se později ukázalo, litovat jsme tohoto prodlení nakonec nemuseli.
Kromě vybudování tábora jsme ještě před polednem vztyčili dvě odchytové linie nárazových sítí v rákosinách a několik dalších samostatně stojících sítí v pobřežních keřových porostech. V neděli pak přibyla třetí linie v rákosí a nárazová síť na dravce. Kromě toho byly nastraženy ještě sklopky na chřástaly v rákosí. Po tři večery se také prováděl odchyt vlaštovek na nocovišti v rákosí, z nichž dva byly víc než úspěšné a noční odchyt křepelky polní na hlasovou nahrávku.
Letošní ročních se zaskvěl především počtem odchycených druhů. Kromě běžných rákosinových druhů, jako jsou všechny čtyři druhy rákosníků, cvrčilka slavíková a zelená nebo strnadi rákosní, byly kroužkovány i poněkud nečekané druhy, např. rehek domácí i zahradní, všechny čtyři druhy pěnic, šoupálek krátkoprstý, pěvuška modrá, oba druhy bramborníčků, ale také třeba sedmihlásek hajní, konopka obecná a dlask tlustozobý. Velkou ozdobou v síti byl nádherně vybarvený dospělý samec sýkořice vousaté. Nečekaný byl i počet letos okroužkovaných slavíků modráčků – celých 23 nově okroužkovaných jedinců.
Z nepěvců jsme se mohli potěšit s chřástaly vodními, krahujcem obecným, který se chytil do sítě na pěvce při pronásledování vlaštovek nad nocovištěm, puštíkem obecným, kalousem ušatým, ale také ledňáčkem říčním. Celkem bylo na letošní akci odchyceno 45 ptačím druhů.
Avšak nejskvostnější drahokam letošní akce jsme ze zrcadlových rákosin „vyrýžovali“ v úterý 15.8.2017 v 8,15 SELČ. Byl to vlastně takový nenápadný, drobný pěvec. Visel ve druhé kapse odshora poslední sítě asi 2 metry od hranice rákosí a vodní hladiny, do sítě přiletěl ze západního směru. Tímto pokladem nebyl nikdo jiný než rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon), jehož starší české jméno zní ještě libozvučněji – palašníček tamaryškový. Označen byl kroužkem TL 13775. Jedná se již o druhý odchyt tohoto vzácného návštěvníka na rybníce Zrcadlo. První odchyt tohoto druhu zaznamenal Jaroslav Klápště v roce 2004.
Nezajímavý nebyl ani případ tohoročního strnada rákosního s vrozenou vadou spodní čelisti zobáku. ta byla rozdvojená a obě části zdeformované. jedinec byl ale v dobré kondici, takže se zdá, že i s tímto hendikepem je schopen normálně přijímat potravu.
Kromě krásných odchytů byla zaznamenána i zajímavá pozorování. Rákosiny rybníka Zrcadlo, jako tradiční nocoviště v tomto období, každý večer navštívilo 22 tis. špačků obecných a 4 – 5 tis. vlaštovek obecných s nemnoha břehulemi říčními a jiřičkami obecnými. Úchvatný zážitek nabídli starý a mladý ex. orlů mořských, které ve výši svými nálety atakovali včelojed lesní, káně lesní a poštolka obecná. Nechyběly ani letos přeletující kolihy velké. Na vlaštovky si vyšlápl i ostříž lesní. Hned první ráno nám zpříjemnilo hejno 30 ex. jeřába popelavého.
Počasí letos kouzlilo všemožné výjevy. Od tropických veder po průtrže mračen, od černočerných bouřkových kumulonimbů přes dvojitou duhu až po neuvěřitelně nádherné západy slunce.
Akce by se neuskutečnila bez věrných kroužkovatelů, kterým patří dík za účast na letošním již 18. ročníku : Petr Lumpe, Karel Novotný, Martin Pudil, Zbyněk Smolík, Markéta Ticháčková, Zdeněk Valeš.

ZRCADLO 2017_přehled

Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle 2017

Nádherné počasí, tradičně hojná účast (40 účastníků, z toho 9 dětí, nejmladšímu účastníkovi bylo 6 měsíců), 55 zaznamenaných druhů (mimo jiné lžičáci pestří, cvrčilky slavíkové, čejky chocholaté). Odchyt drobných pěvců v rákosí (kroužkován slavík modráček, sýkořice vousatá, rákosník proužkovaný). Zpět do volné přírody ze záchranné stanice Huslík u Poděbrad navráceny zpět do volné přírody labuť velká, krahujec obecný a poštolka obecná. Prostě krásné jarní sobotní dopoledne.
Za pěkné fotky děkujeme panu J.Balašovi.

Odchytová akce na rybníku Zrcadlo 2016

V termínu 13. až 19.srpna 2016 se uskutečnil již 17. ročník odchytové kroužkovací akce v pobřežních porostech rybníku Zrcadlo (JC). V průběhu heptády bylo za standartních podmínek v rákosinách a křovinných porostech odchyceno celkem 39 druhů ptáků v celkovém počtu 1037 jedinců. Kromě nárazových sítí na drobné pěvce byla postavena i odchytová síť na dravce s atrapou výra a čtyři sklopky na chřástaly. Ze zajímavých druhů byly odchyceny tradičně slavík modráček nebo moudivláček lužní. Naopak velmi nízké počty jsme zaznamenali u rákosníka proužkovaného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové. Zajímavým zjištěním byla celkově nízká tučnost kroužkovaných rákosníků. Hmotnost rákosníků obecných a proužkovaných dosahovala v průměru o jeden gram méně než v roce 2014. V kontrastu s tímto zjištěním jsme ale jako zajímavost odchytili doposud nejtěžšího rákosníka proužkovaného vůbec. jeho hmotnost dosahovala 19,1 g! Odchyceny byly dva úplně nové druhy, a to linduška lesní a křepelka polní.
Počasí v letošním roce poměrně přálo, sítě byly nataženy nepřetržitě celých sedm dní.
Dalo by se konstatovat, že v tomto termínu neprobíhal nijak intenzivní tah rákosníků obecných ani proužkovaných. Naopak tradičně protahovali a nocovali v rákosinách rybníka konipasi luční. Velmi překvapivý byl nízký počet nocujících špačků obecných, kterých zde v noci ze 14.8. na 15.8 nocovalo asi 12 tis. Ke konci odchytu pak všechna hejna směřovala na sousední rybník Nečas, takže na tradičním a dlouholetém nocovišti v rákosinách rybníku Zrcadlo poprvé za 17 let nenocoval ani jeden špaček. ještě překvapivější byla situace ohledně vlaštovek obecných. Počty nocujících jedinců byly odhadnuty na 500 až 1000 ex. oproti několika tisícům ( v minulých letech až 22 tis.) jedinců.
Jako každý rok byly na lokalitě zaznamenána zajímavá pozorování. Po celé dny se zde zdržovala úspěšně lovil orlovec říční. Každý den byl pozorován kroužící pár adultních orlů mořských a dva subaddultní jedinci. Vzhledem k probíhajícímu tahu dravců byli pozorováni ještě moták lužní, ostříž lesní, moták pilich, včelojed lesní, který dokonce předváděl svatební lety. Dále jsme zaznamenaly přelet několika set ex. husy velké, 4 ex. jeřába popelavého, 2 ex. kolihy velké, 1 ex. vodouše tmavého, 1 ex. vodouše rudonohého, 2 ex. čápa černého, hejnko 4 ex. sýkořice vousaté.
Poděkování za hladký průběh letošní akce patří kroužkovatelům ze Severočeské pobočky ČSO Karlu Novotnému, Markétě Ticháčkové a Petru Lumpemu, dále pak Zdenku Valešovi z Prahy. bez jejich účasti by uskutečnění letošního ročníku bylo vážně ohroženo.
Přehled kroužkovaných druhů naleznete v tabulce :
ZRCADLO 2016_přehled
Fotografie z letošní akce :

Vítání ptačího zpěvu 2016

Tradiční akce Vítání ptačího zpěvu pořádaná patronátní skupinou v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky proběhhl v sobotu 30.4.2016 také jž tradičně na rybníku Zrcadlo. Celkem 25 účastníků vyrazilo v 7,00 hod. z hráze okolo celého rybníka. Pozorovali nebo zaslechli 62 druhů ptáků, mimo jiné orla mořského, žluvu hajní, lžičáky pestré a racky bělohlavé. Díky Záchranné stanici na Huslíku (Pátek u Poděbrad) si mohli prohlédnout zblízka poštolku, káni a labuť, jež byly vypouštěny zpět do volné přírody. Na severní louce se pak mohli seznámit s opravdovými klenoty naší přírody. Do nároazových sítí v rákosinách bylo odchyceno a poté okroužkováno několik rákosníků proužkovaných, ale také pár slavíků modráčků. Zájemci o ornitologii byli seznámeni s významem kroužkování ptáků a také s akcemi pro veřejnost, které připravuje a organizuje ČSO. Velkým přínosem pro sobotní vycházku bylo nejen ideální počasí, ale také fakt, že většina účastníků byla místních nebo z blízkého okolí. Snad jedinou pihou na kráse byla neúčast dětí, nepočítáme-li jednu půlroční účastnici.

8C4A9527A

8C4A9366A

8C4A9515A

8C4A9497

8C4A9461

8C4A9449A

8C4A9435A

8C4A9423A

8C4A9396A

8C4A9386A

8C4A9378A

8C4A9370