Uskutečněné akce

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2012

Každoroční “Vítání ptačího zpěvu” se v letošním roce už podeváté uskutečnilo v sobotu 5.5.2012 na rybníce Zrcadlo. Účastníci se v počtu 36 sešli opět tradičně na hrázi rybníka v 7,00 hod. Čekala je procházka okolo rybníka, ukázka odchytu a kroužkování drobných pěvců v rákosinách a jako třešnička na dortu proběhlo také vypouštění uzdravených ptáků zpět do volné přírody ze záchranné stanice v Pátku u Poděbrad. Letos si přítomní mohli prohlédnout mláďata puštíka obecného a kalouse ušatého, která ale putovala zpět do přenosky. Ta si na volný let budou muset ještě chvíli počkat. Naopak okolo Zrcadla už nyní poletují vypuštěné káně lesní a dospělý exemplář kalouse ušatého.

Z volně žijících druhů jsme pozorovali krutihlava obecného, oba kritériové druhy motáka pochopa a jeřába popelavého, mladého orla mořského, cvrčilku zelenou i cvrčilku slavíkovou, žluvu hajní, 12 zpívajících samců slavíka obecného a pár husy velké se čtyřmi mláďaty. Celkem bylo pozorováno 56 ptačích druhů.

V neděli pak proběhla premiéra Ptačího zpěvu ve Vysokém Veselí, kde se sešlo 14 účastníků, které pak čekal nádherný zážitek, procházka přírodní památkou Veselský háj k rybníku Smrkovák. Pozorovali jsme křepelku polní, lejska černohlavého, 10 (!!) tokajících párů potápky roháče. Celá akce byla zakončena přednáškou v místní škole.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2011

V letošním roce se ptáčí aktéři předváděli, jako by byli předem objednaní. Hned na hrázi jsme pozorovali 3 ex. (!!) orla mořského, jak se honí nad hladinou rybníka, chvílemi loví, aby se zase za chvíli zase začali prohánět vzduchem. Zpíval nám k tomu slavík obecný. Z několika metrů jsme viděli rákosníky proužkované, jak zpívají na vrcholcích rákosových stvolů, odkud se vznesou strmě do vzduchu a klouzavým letem zpívajíc se vrací zpět na své stanoviště na rákosu. neviditelné, o to více slyšitelné byly cvrčilky slavíková a zelená. V odchytové síti uvízl krutihlav obecný, je to příbuzný strakapoudů a opravdu dělal čest svému jménu – kroutil hlavou do neskutečných poloh. Na hladině a nad ní poletovalo hejno 12 rybáků černých (říká s jim taky vodní vlaštovky, opravdu mají tvar těla podobný vlaštovce, jen jsou mnohem větší a velmi elegantně létají a sbítají drobnou kořist z hladiny). A tradičně se ukázali racci malí, ale v neuvěřitelném počtu 50 ex., což jsme na Zrcadle ještě nikdy nezaznamenali. A jako třešnička na dortu, když jsme se na hrázi loučili a rozcházeli, nám nad hlavou přes celou délku rybníka přelétl jeřáb popelavý.
Přišlo celkem 32 účastníků, z toho 9 dětí. Tradičně bylo do volné přírody zpět navráceno několik uzdravených ptáčků. letos to byla poštolka obecná, krahujec obecný a kalous ušatý.

EXKURZE DĚTÍ Z PODĚBRADSKÉHO MUZEA

Ve čtvrtek 26.8.2010 se na Zrcadle uskutečnila přírodovědná procházka okolo rybníka Zrcadlo s dětmi z příměstského tábora při Polabském muzeu v Poděbradech. Vlakem do Mlýnce přijelo okolo 30 účastníků. Přestože se ptáčci na hladině rybníka ani v okolní krajině moc nepředvedli, bylo zde mnoho k vidění. Zblízka si děti mohly prohlédnout puštíka obecného, poštolku obecnou, které se rozletěli zpět do volné přírody. V rákosí na děti čekali drobní pěvci jako rákosník obecný, rákosník proužkovaný, rákosník velký, sýkora modřinka, moudivláček lužní, pěnice pokřovní. Absolvovaly také ptačí kvíz a nakonec se vydaly cestou necestou do Rožďalovic na vlak. Dle pedagogického doprovodu i ti největší zlobiči zjihli při pohledu na ptačí sousedy, které zde v Ptačí oblasti potkáváme. Co víc si přát. Snad jen více podobných akcí a zájmu dětí.

Foto z akce (všechny fotografie P.Peštová)

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2010

Již šestý ročník jarního setkání všech příznivců přírody a především ptáků s příznačným názvem “Vítání ptačího zpěvu” proběhl tradičně na rybníce Zrcadlo v sobotu 1.5.2010. Účastníky hned na místě setkání vítal svých charakteristickým “tlukotem” slavík obecný. Největším zážitkem pro všechny návštěvníky (i ty zkušené) bylo pozorování dvou orlů mořských, lovících na hladině rybníka a přelet volavky bílé v doprovodu svých popelavých kolegyň. Na louce u rákosin proběhla tradiční ukázka odchytu a kroužkování drobných pěvců, z nichž nejvíce zaujali dva nádherně vybarvení samci slavíka modráčka a cvrčilka zelená. Opravdové překvapení čekalo ale v transportním boxu, odkud zpět do volné přírody byla vypuštěni nejen poštolka obecná a jestřáb lesní, ale také káně rousná. Slyšeli a pozorovali jsme i letošního “ptáka roku” kukačku obecnou. Celkem bylo pozorováno 58 ptačích druhů. I letos padl rekord v počtu účastníků. Na ptáčky na Zrcadlo se letos přišlo podívat celkem 63 lidiček, z toho 15 dětí. Počasí přálo, ptáčci se také předvedli, příjemně strávené dopoledne pro všechny. Ti, co nepřišli, mohou jen litovat. Ale za rok jsme tu zas.

Další fotografie z akce na Zrcadle můžete nalézt

zde

EXKURZE STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ EU NA ZRCADLE

    Dne 6. června 2009, v době předsednictví ČR v EU, zavítala v rámci několikadenní návštěvy skupina státních zaměstnanců zabývajících se ochranou přírody v jednotlivých státech EU i do Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Místem návštěvy se stal rybník Zrcadlo. Za účasti členů výboru ČSO Lukáše Viktory a Václava Zámečníka a za asistence členů místní patronátní skupiny Vladimíra Šoltyse a Zdenka Valeše proběhla přímo v terénu diskuse o komunikaci patronátní skupiny s majiteli pozemků, myslivci, rybáři, zemědělci a orgány státní ochrany přírody. Exkurze se zúčastnil i současný ministr životního prostředí pan RNDR. Ladislav Miko, Ph.D.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2009

    Hned v první májový den v sedm hodin ráno se na hrázi rybníka Zrcadlo sešli příznivci a obdivovatelé zdejší ptačí říše a místní malebné krajiny vůbec. Spektrum návštěvníků bylo letos opravdu pestré, členové místního mysliveckého spolku, chalupáři, rodiny s dětmi, členové pedagogických sborů i amatérští ornitologové. Celkový počet účastníků se nakonec ustálil na čísle čtyřicet, což je historicky druhá největší účast. Poděkování za bezvadnou propagaci akce je jistě na místě pro pana Suchoradského z Mlýnce a pana Vaňka ze záchranné stanice pro hendikepované živočichy z Pátku u Poděbrad.
Ještě než se stačili všichni návštěvníci sejít a vyrazit na obchůzku okolo Zrcadla, uvítal je 1 ex.jeřába popelavého (Grus grus), kroužící přímo nad hladinou rybníka. Ale nebylo to jediné zajímavé pozorování. Zanedlouho jsme všichni mohli pozorovat další klenoty místní avifauny. Především několik ex. motáka pochopa (Circus aeruginosus), pět párů a hejno čtrnácti ex. husy velké (Anser anser), jeden pár kopřivky obecné (Anas strepera), dva samce čírky modré (Anas querquedula), 8 ex. racka malého (Larus minutus). Zážitkem bylo jistě i pozorování letícíkukačky obecné (Cuculus canorus)bekasiny otavní (Gallinago gallinago), 16 ex. vrány šedé (Corvus cornix) a 1 ex. vrány černé (Corvus corone). Napočítali jsme celkem osm zpívajících samců slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), tři samce strnada lučního (Miliaria calandra) a cvrčilky říční (Locustella fluviatilis) a pět samců cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides). Velmi zajímavé pak bylo zaznamenání hlasu chřástala malého (Porzana parva). Celkem bylo pozorováno nebo slyšeno přesně 50 druhů ptáků.
Na severovýchodním břehu pak bylo návštěvníkům předvedena ukázka odchytu drobných pěvců do nárazových sítí a kroužkování. Do sítí letos zabloudili cvrčilka říční, rákosník proužkovaný (Acrocephallus schoenobaenus) a rákosník obecný (Acrocephallus scirpaceus) a jako opravdová odměna pro všechny, kterým nebylo zatěžko si dnes přivstat, byl odchyt bekasíny otavní. Bylo opravdovou třešničkou na dortu prohlížet si zblízka toto stvoření, jež jakoby přiletělo z jiné planety.
Svobodný vítr pod svými křídly letos na Zrcadle zakusili káně lesní, poštolka obecná a kalous ušatý. Jejich zdravotní stav již dovolil, aby se mohli navrátit tam, kam nepochybně patří.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří letos dorazili, neboť bez nich by tato akce neměla žádný smysl. A doufejme, že se za rok na Zrcadle sejdeme opět v hojném počtu, nejen my lidé, ale i ti, pro které mám stojí za to se sem neustále vracet.